کارکنان گزینش

ارکان گزینش کشور

چکیده ای از قانون گزینش کشور

تماس با ما

نام و نام خانوادگی

سمت

مجید تیره دست

مدیر هسته گزینش کارکنان

دکتر اصغر شکرگزار

عضو هسته گزینش کارکنان

بهروز کریمیان

عضو هسته گزینش کارکنان

محمد رزاقی

عضو هسته گزینش کارکنان

معصومه حق جو

کارشناس و عضو هسته گزینش کارکنان

محمدرضا محسنی

کارشناس هسته گزینش کارکنان

 

  1. رئیس‌جمهور، ریاست عالیه گزینش کشور را به عهده داشته و می‌تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آن را به عهده دیگری بگذارد.
  2. هیئت عالی گزینش توسط رئیس‌جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می‌گردد و ازجمله وظایف آن ایجاد هیئت مرکزی گزینش در دستگاه‌های اجرائی، تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیئت‌ها و هسته‌های گزینش و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. دبیرخانه این هیئت در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد و زیر نظر دبیر هیئت عالی گزینش اداره می‌شود. دبیر، مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیئت عالی است.
  3. هیئت‌های مرکزی گزینش، مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند و ازجمله وظایف این هیئت‌ها تجدیدنظر در مرحله دوم، ایجاد هسته‌های گزینش، بررسی، انتخاب و معرفی اعضاء هسته‌ها و… می‌باشد امور اجرایی هیئت مرکزی توسط دبیرخانه این هیئت که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می‌باشد انجام می‌پذیرد..
  4. هسته‌های گزینش،مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می‌باشند. مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرائی هسته را بر عهده‌دارد. ازجمله وظایف هسته‌ها اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله از سوی هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش می‌باشد.

​​​​​​​داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیررسمی یا غیرثابت (پیمانی، قراردادی، روزمزد، خرید خدمت، حق‌التدریس و عناوین مشابه) متعهدین خدمت، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاه‌های اجرائی، داوطلبان بورسیه‌های بلندمدت داخل و خارج کشور، مأمورین ثابت خارج از کشور، مأمورین و منتقلین به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته‌شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، پذیرفته‌شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت‌معلم، تعهد دبیری و کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی جهت به‌کارگیری در مشاغل اداری، کارشناسی، آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می‌باشند. کلیه وزارتخانه‌ها (به‌جز اطلاعات)، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌های کشور، بانک‌های کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و… مشمول قانون گزینش می‌باشند.

ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و کارکنان نیروهای مسلح اعم از کادر نظامی و غیرنظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می‌باشند.
​​​​​

هسته گزینش

نام خانوادگی

پست سازمانی

داخلی

شماره مستقیم

شماره فکس

مجید تیره دست

مدیر هسته گزینش کارکنان

 

33339916

 

معصومه حق جو

کارشناس و عضو هسته گزینش

 

33335654

 
محمدرضا محسنی کارشناس هسته گزینش   33323044