• ضوابط حاکم بر گزینش

  علاوه بر لزوم احراز شرایط عمومی استخدام، شامل صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های جسمی و روانی که به‌وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می‌گردد متقاضیان می‌بایست حائز ضوابط گزینش (عمومی، انتخاب اصلح) نیز باشند.
  ضوابط عمومی، حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام می‌بایست حائز آن باشد.
  از مصادیق ضوابط عمومی می‌توان از اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی، التزام عملی به احکــام اسلام (عمل به واجبات و اجتناب از محرمات)، اعتقاد و التزام به ولایت‌فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی (مگر توبه ایشان احراز شود)، عدم سابقه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر نام برد.
  ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش) و کثرت تقاضا، همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و…) و موارد خاص (مانند اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور و…) به‌عنوان اولویت اعمال می‌گردد. ازجمله مصادیق آن ایثارگری (حضور داوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل، جانبازی، آزادگی، از خانواده شهدا، اسراء و مفقودین بودن) شرکت در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و عبادی، پوشش چادر برای خواهران، خدمت در مناطق محروم و…. را می‌توان نام برد.

 • موارد موردنیاز ارباب‌رجوع دستگاه‌ها و افراد مشمول قانون گزینش

  داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیررسمی یا غیرثابت (پیمانی، قراردادی، روزمزد، خرید خدمت، حق‌التدریس و عناوین مشابه) متعهدین خدمت، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاه‌های اجرائی، داوطلبان بورسیه‌های بلندمدت داخل و خارج کشور، مأمورین ثابت خارج از کشور، مأمورین و منتقلین به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته‌شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، پذیرفته‌شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت‌معلم، تعهد دبیری و کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی جهت به‌کارگیری در مشاغل اداری، کارشناسی، آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می‌باشند. کلیه وزارتخانه‌ها (به‌جز اطلاعات)، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌های کشور، بانک‌های کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و… مشمول قانون گزینش می‌باشند. ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و کارکنان نیروهای مسلح اعم از کادر نظامی و غیرنظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنا بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می‌باشند.

 • ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح

  ضوابط عمومی در مواردی که برای یک شغل یک متقاضی وجود داشته باشد و یا در موارد تبدیل وضعیت استخدامی و یا تمدید مدت اشتغال اعمال می‌شود.

  ضوابط انتخاب اصلح هنگامی‌که کثرت تقاضا وجود داشته باشد به این معنی که برای تصدی یک شغل بیش از تعداد موردنیاز متقاضی وجود داشته باشد (مانند آزمون‌های استخدامی) از ضوابط انتخاب اصلح به‌عنوان ملاک عمل استفاده خواهد شد. البته باید توجه داشت که این ضوابط علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی) است که معمولاً در مراحل قبل یا بعد از گزینش توسط دستگاه استخدام‌کننده موردبررسی قرار می‌گیرد.

  به‌جز آزمون‌های استخدامی در موارد استخدام در مشاغل خاص و نیز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده می‌شود.

  الف :ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی

  1. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. التزام عملی به احکام اسلام
  3. اعتقاد و التزام به ولایت‌فقیه، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
  4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
  5. عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام‌شده و یا می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
  6. عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
  7. عدم اعتیاد به مواد مخدر

  تبصره ۱: در خصوص بند ۲ اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی ازنظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود می‌باشند و درهرحال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.

  ب : ضوابط انتخاب اصلح گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی

  ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش) و کثرت تقاضا، همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و…) به‌عنوان اولویت اعمال می‌گردد.

  ازجمله مصادیق آن ایثارگری (حضور داوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل، جانبازی، آزادگی، از خانواده شهدا، اسراء و مفقودین بودن) شرکت در فعالیت‌های سیاسی: اجتماعی و عبادی، پوشش چادر برای خواهران، خدمت در مناطق محروم و… را می‌توان نام برد.

  در خصوص ضوابط انتخاب اصلح نکات زیر قابل‌توجه است:

  1. همان‌طور که در بالا اشاره شد در مشاغل حساس حتی اگر محدودیت ظرفیت پذیرش وجود نداشته باشد ضوابط انتخاب اصلح اعمال خواهد شد.
  2. کارکنان قراردادی دانشگاه که در آزمون استخدامی شرکت می‌کنند و در مرحله گزینش واجد شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده نمی‌شوند، ولی واجد ضوابط عمومی تشخیص داده می‌شوند می‌توانند به‌صورت قراردادی ادامه خدمت دهند.
   
   
  • ​​​​​​​
 • مدارک لازم برای تشکیل پرونده

  1. فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
  2. فتوکپی کارت ملی
  3. سه قطعه عکس جدید ۴*۳
  4. فتوکپی آخرین مدارک تحصیلی و گواهی فارغ التحصیلی با ذکر معدل
  5. گواهی احراز رتبه علمی، فرهنگی، مذهبی و … در سطح شهرستان، استان،کشور یا بین المللی
  6. گواهی ایثارگری
  7. گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)
 • نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان

  معترضین به آراء گزینش می‌توانند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله، به مرجع اول و دوم تجدیدنظر (به ترتیب به هسته گزینش و هیئت مرکزی) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند.
  اعلام اعتراض می‌بایست صرفاً از طرف داوطلب و به‌صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به‌وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد. داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید:

  * نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و امضاء.
  * آدرس محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس.
  * ارائه جهات، دلایل یا مستندات اعتراض با درج رأی یا آراء صادره در شکوائیه پس از تجدیدنظر دوم، معترضین به آراء تجدیدنظر می‌توانند حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ رأی، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات موردبررسی قرار گیرد.

  هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یک‌بار می‌توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.
  هسته و هیئت (در غیر از تجدیدنظر دوم) مکلف‌اند در رأی صادره، قابل تجدیدنظر بودن و نیز مرجع تجدیدنظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند.
  درصورتی‌که شکایت بعد از مهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب (به‌استثناء نماینده قانونی) امضاءشده باشد، هسته و هیئت فارغ از رسیدگی بوده و مورد به نحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.
  در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیئت انجام خواهد شد. هیئت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب (در صورت درخواست)، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. درهرحال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمی‌باشد.
  افشای محتوای پرونده‌ها به استناد ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مجاز نمی‌باشد لکن درصورتی‌که داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری به‌عنوان مطلع یا شـاهد به‌صورت همراه استفاده نمایـــد، بااطلاع قبلی هیئت، منعی نخواهد داشت، به‌هرحال هیچ‌یک از افراد حاضر در جلسه حق افشای محتویات پرونده را نخواهند داشت.
  هسته‌ها و هیئت‌های گزینش موظف‌اند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح) را به‌صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.

   
Responsive Image